Наставак постављања знакова туристичке сигнализације

Туристичка организација општине Темерин је још 2015. године почела са припремом за израду пројектнo-техничке документације неопходне за туристичку сигнализацију у нашој општини. Од када је припремљена документација и прибављене потребне дозволе, редовно је конкурисано на све пројекте погодне за аплицирање за добијање средстава у наведене сврхе.

Пројекат туристичке сигнализације у општини Темерин предвиђа обележавање свих објеката туристичке привреде (хотел, преноћишта, салаше), природне ресурсе, културне институције и уопште објекте и институције од значаја. Пројектом су сагледани државни путеви и комлетна улична мрежа на територији општине Темерин, где се врши вођење транзитних путовања до туристичких одредишта. Такође, пројекат предвиђа и постављање табли добородошлице у општину Темерин. Табле на територији насељеног места Темерин су тројезичне, односно натписи су урађени на српском, мађарском и енглеском језику.

Табле туристичке сигнализације доприносе бољој видљивости и препознатљивости објеката и институција и тиме доприносе туристичкој привреди у нашој општини кроз повећање броја посетилаца и туриста у нашој општини. Прву фазу постављања реализовала је Туристичка организација општине Темерин почетком фебруара месеца 2020. из сопствених средстава у износу од 340.000 динара. У овој фази успели смо да обележимо следеће објекте: Етно-парк „Брвнара“, стадион „Ливадице“ и рибњак „Језеро“ у Бачком Јарку; стадион „Слога“ и црква „Светог Георгија“ у Старом Ђурђеву, завичајна кућа „Тајхаз“, ресторан са преноћиштем „Три шешира“, „Буцин салаш“, „Моја чарда“, Мини зоо врт, Био салаш „Идеи“ у Темерину, као и ресторан са преноћиштем „Јелен“ у Сиригу.

У другој фази постављене су веома битне табле добродошлице, којима се обележава сам улазак у насељена места, односно општину у коју путници улазе. Пројектом је предвиђено 12 оваквих табли, које су тројезичне – на српском, мађарском и енглеском језику. Ова фаза је урађена у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и нациноалне мањине – националне зајднице, који су обезбедили део средства неопходних за израду ових табли у износу од 350.000,00 динара, а остатак средстава опредељен из буџета ТОО Темерин.

Најновија фаза током 2022. године спроведена је путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у оквиру подршке унапређењу и развоју руралне средине и том приликом остварена су значајнија средства у износу од 2.482.096,40 динара. У оквиру ове фазе пројекта, туристичким таблама адекватно је обележено пет пољопривредних газдинстава: ПГ Говедарица, ПГ Јурић, ПГ Фараго воћњаци, ПГ Бабић, ПГ Кабач. Постављене су велике табле у центру Темерина, раскрсници код Чилага и на раскрсници Чаки Лајоша и Народног фронта, а које обележавају институције и локације од значаја: КЦ „Лукијан Мушицки“, Стари парк, Дворац Сечен, Базенски комлекс, Туристички инфо-центар, Пијачни трг, Вашариште, ТСК стадион. Своју таблу добили су и следећи објекти: Жупна црква Свете Розалије, Легат Злате Марков и Кароља Барањија, Туристичка организација општине Темерин, Викарија Лурдске Госпе и Гарни хотел „Тепић“. Постављена је и велика табла која обележава Парк природе „Јегричка“ у Темерину као и садржаје на тој локацији: информативни центар, стаза здравља и осматрачница за птице.

ТОО Темерин тренутно ради на изради нове пројектне документације за преостале локалитете и објекте на територији наше општине. Таквих објеката није остало много, те се надамо да ћемо у скорије време остварити и овај план и успешно завршити посао обележавања објеката и локалитета од значаја за туристичку привреду и културу.

Сигурни смо да ће табле допринети бољој видљивости и препознатљивости објеката и институција и да ће на добро користити туристичкој привреди у нашој општини.

You may also like...