Опште информације

Званични назив: Општина Темерин, Република Србија, АП Војводина, Јужнобачки управни округ

Географски положај: 45° 23′ СГШ (Н);  19° 54′ ИГД (Е)

Површина: 170 км²

Насеља: Темерин, Бачки Јарак, Сириг

 

Рељеф: Територија општине Темерин се налази на Бачкој лесној тераси (надморска висина варира од 77м до 85,5 м), на квартарним наслагама моћности око 2000 м. До знатних дубина се наизменично смењују водоносни, најчешће песковити и водонепропусни слојеви, обично глиновитог састава. Речица Јегричка, која је једини површински ток на територији општине Темерин, тече дужином од 18 км кроз северни део општине и има неколико мањих канала-притока. Утврђено је присуство термоминералних вода. Састав тла је врло уједначен и плодност је природно висока, доминирају различити типови чернозема.

Клима: Умерено континентална и континентална

Становништво: Према попису из 2011. године општина Темерин има 28.287 становника. У Темерину живе Срби (19.112), Мађари (7.460), Албанци (10), Бошњаци (1), Бугари (3), Буњевци (8), Грци (1), Јевреји (2), Југословени (122), Македонци (28), Муслимани (18), Немци (16), Роми (83), Румуни (12), Руси (7), Русини (51), Словаци (67), Словенци (16), Украјинци (20), Хрвати (165), Црногорци (53), Чеси (1), Остали (16), Нису се изјаснили (664), Регионална припадност (262), Непознато (89).