Tájház – завичајна кућа

Завичајна кућа у Темерину отворена је 2003. године, а овим објектом управља удружење ТАКТ – Тemerini Аlkotóműhely és Кépzőművészeti Тábor / Термеринска ликовно стваралачка колонија. Од свог отварања па до данас, завичајну кућу посетио је велик број посетилаца али и уметника, јер се на овом простору одржавају бројне уметничке радионице и приредбе током године. У дворишном простору завичајне куће изграђена је Стваралачка кућа, спратни објекат замишљен тако да представља својеврстан дом уметника ТАКТ-а, са радионицом и галеријом, али и смештајним делом предвиђеним за боравак уметника током трајања бројних уметничких радионица и пројеката.
Изградњом Стваралачке куће стварају се услови за доступност постојећих и креирање нових садржаја и услуга у оквиру тематске целине ТАКТ у Темерину. Активности које се одвијају на простору завичајне куће усмерене су на развој културног туризма и креативног сектора у заједници и региону. У првом реду, циљна група јесу појединци и организације који делују у области примењених уметности и културног стваралаштва.

„У оквиру ИПА програма прекограничне сарадње спроведено је више пројеката, а све са циљем да се кроз радионице, изложбе и саветовања боље упозна мистерија глине, да се оживљавањем локалне традиције положе темељи једног регионалног керамичарског центра, својеврсне гране уметности. За остваривање ове замисли постоје услови: располажемо квалитетном глином, у наслеђе смо добили темеринску занатско-уметничку традицију лончарства, као и стваралаштво изванредних керамичара XX века, повезаних са Темерином. Пре свих, то су Карољ Барањи, Злата Марков и Ференц Матушка, чија уметничка оставштина делује подстицајно на трагање за новим на пољу керамике.” Из књиге „Море блата, људи из блата“, аутор: Бела Чорба

Панонско-равничарски тип куће, приказује традицију народног градитељства мађарског становништва у Темерину, предмете који су свакодневно и у свечаним приликама употребљавани и коришћени у складу са традиционалним и сељачким начином живота, као и предмете из околине везане са традиционалним начином привређивања.
Претпоставља се да је кућа постојала и почетком 1850-тих година, али могуће је и да су дебели земљани зидови још старији. Кућа је приказана на катастарској мапи насеља из 1892. године. Зидови су земљани, временом су се подебљавали према доле, али су их каснијих година власници поравнали. На кућу се наставља штала и спремиште за кола. Подељена је на четири дела, а четврти део је остава, из које се може попети на таван. Кров је рогасте структуре, а покривен је трском. Завичајна кућа у Темерину је последњи пример прочеља од дасака у облику сунчевих зрака на територији насеља.
Дуж трема (гонга), на зиду, спреман чека ручни алат, који подсећа на некадашњи значај обраде кудеље. Посебан куриозитет представља дрвена машина за прање веша, а направио ју је столар Ујвари, који је и патентирао ову машину. Ту су још и сарачки алат за израду коњске опреме, наковањ за оштрење коса, ручна крунилица, коларски козлић…
Прва врата са гонга воде у кухињу, где се некад кувало на огњишту, а ту су и креденац и столажа са кухињским прибором. Предња соба или чиста соба је најлепше уређена соба у кући, а приказује стање из прве трећине двадесетог века. Служила је углавном за смештање гостију или за мајку са тек рођеним дететом. Свакодневни живот породице се одвијао у задњој соби. Велика фуруна је грејала собу, а право првенства да седну на шамлицу поред ње имали су најстарији. Ту су жене ткале и преле, старци ситнили листове дувана, деца се играла. Остава или шпајз је повезана са делом где се становало, а улаз је био са гонга. У њој су се чувале намирнице, пре свега производи од меса.
Кроз малу капију – капиџик, долази се до штале која гледа на задње двориште. Ту се могу видети јасле за стоку и коње, као и разни алат неопходан за сточарство и држање коња. На конопцу виси дрвени кревет, на којем је спавао бирош, пољопривредни слуга. Испред штале се може видети и прибор за прављење метли. У спремишту за кола изложена су запрежна кола, амови, јармови, трлица за конопље, машина за круњење кукуруза и крупара.
Најважнији објекат у предњем дворишту је летња фуруна, а веће машине и алатке налазе се у спремишту у задњем дворишту. Ту су и воловска запрега, санке, двоструки плуг који су вукли коњи, шпартач, ручни плуг за репу, грабуље за сено, сејачица за кукуруз, сечка, брана, дрљача…
Овај простор, по мишљењу стручњака представља једну од најбољих етнокућа у региону. Двориште и пратећи објекти током године користе се за ликовне изложбе, књижевне вечери и музичке програме. Отворена је 20. јула 2003. године. Објекат не ради у зимском периоду. Обавезна најава посета.
Адреса: ЈНА 126, 21235 Темерин
Тел/фаx: +381 (0) 21 842 095
E-mail: adamis@stcable.net
www.temerinitajhaz.org.rs