Јавни позив за изнајмљивање кућица – манифестација „Зимске чаролије“ у Темерину

Манифестација „Зимске чаролије“ ће се одржати у периоду од 21. децембра 2023. године до 21. јануара 2024. године у центру Темерина. Клизалиште ће бити постављено у делу улице Петефи Шандора, која ће за ту прилику бити затворена за саобраћај. Кућице за продају производа ће бити постављене око клизалишта.

 

ПРЕДМЕТ ПОЗИВА

 

Овим позивом позивају се сви заинтересовани излагачи да се пријаве за једномесечни закуп дрвених кућица, које ће бити саставни део понуде у оквиру манифестације „Зимске чаролије“.

 

Кућице које се дају у закуп за обављање делатности угоститељства.

 

-Зимске штанд кућице димензија 2,5  x 2,5 m

 

Износ закупнине за месец дана износи 45.000,00 динара.

 

Број кућица у оквиру излагачког дела је 3.

 

Закупци кућица могу да се баве следећом делатношћу:

 

– Делатност угоститељства односи се на припрему, продају и услуживање јела и пића односно традиционалних производа везаних за Божићно –новогодишње празнике (кувано вино, топле напитке, разне посластице, једноставну храну…).

 

УСЛОВИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

 

Сви заинтересовани за закуп кућица и продају дужни су да своју делатност ускладе са важећим законским прописима и да поштују прописе о јавном реду и миру. Заинтересована правна лица дужна су да доставе решење о регистрацији предузећа или удружења.

 

Уколико инспекцијски надзор или неки други надзор надлежних институција утврди неправилности у пословању закупца кућице, Туристичка организација општине Темерин не сноси никакву одговорност за исте.

 

Кућице ће имати електричну енергију само за потребе расвете и потребе припремања хране, у складу са пријављеним потребама закупца организатору.

 

Закупац је дужан свакодневно одржавати чистоћу кућице и околног простора и отпад одлагати на предвиђена места. Није дозвољено давање кућице у подзакуп или на коришћење трећим особама.

 

Закупац је одговоран за сву штету која настане на кућици и на истој не сме радити никакве измене без одобрења Закуподавца. Закупац је дужан вратити кућицу по завршетку манифестације, а најкасније до 22.1.2024. године и предати Туристичкој организацији општине Темерин у стању у каквом ју је примио.

 

РАДНО ВРЕМЕ

 

Радно време кућица је од 16:00 до 22:00 сата.

 

Закупац кућице мора поштовати радно време,  свако непоштовање радног времена и затварање кућице у радном времену, даје Туристичкој организацији општине Темерин право једнострано раскинути Уговор уз задржавање уплаћеног износа закупнине.

 

Сви евентуални закупци ће склопити уговор о пословно-техничкој сарадњи, на основу ког ће се уредити међусобни односи уговорних страна.

 

ПРИЈАВЕ:

 

Пријаве слати искључиво путем електронске поште на адресу temturorg@hotmail.com или лично на адреси канцеларије Туристичке организације општине Темерин Новосадска 352, сваког радног дана од 7.30 до 15.00 часова.

 

 

Пријаве заинтересованих лица ће се прихватати до 4. децембра 2023. године.

You may also like...