ФОТО КОНКУРС „Темерин кроз објектив за време Зимске чаролије“

Туристичка организанизација општине Темерин, расписује фото конкурс-”Темерин кроз објектив за време Зимске чаролије”

Позивају се фотографи (професионални и аматерски) да узму учешће и пријаве своје фотографије на којима су забележена препознатљива места и локалитети у општини Темерин на наградни фото конкурс: ‘’ТЕМЕРИН КРОЗ ОБЈЕКТИВ ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ” и постаните део приче о избору за најлепшу фотографију Темерина.

Конкурс има за циљ да промовише културне, историјске, природне лепоте и све оно што представља специфичност општине Темерин.

Фотографија треба јасно да дочара идентитет Темерина и његове препознатљиве симболе. Учесницима се оставља слобода да, у складу са задатом темом изразе своје идеје и креативност. Темерин је спој традиције и иновативности. Представите га кроз објектив у најбољем светлу.

Напомена: У обзир долазе све фотографије настале на територији општине, ноћне фотографије и фотографије из ваздуха, које јасно приказују препознатљивост Темерина- настале у последњих годину дана. Циљ конкурса је избор најлепших фотографија ради промоције Темерина и околине. Пропозиције за учешће на конкурсу: 

• На конкурсу (по јавном позиву) могу учествовати физичка лица старија од 18 година, из земље и иностранства, која се баве фотографијом професионално или аматерски.

 • На конкурсу не могу учествовати запослени у органим и стручним службама органа општине Темерин.

 • Послате фотографије, као и изабране фотографије, остају у трајном власништву Туристичке организације општине Темерин Фотографије које на себи имају потпис аутора неће бити прихваћене. У том смислу, обележене фотографије ( на овај начин) не треба слати. 

• Фотографије које су продате другом лицу или коришћене у маркетиншке, хуманитарне или друге сврхе не могу бити део конкурса. 

• ТОО Темерина задржава право дисквалификације фотографија које не задовољавају задате критеријуме без претходног обавештавања учесника.

Пропозиције за фотографије:

 • Фотографије морају бити направљене искључиво на територији општине Темерин. 

• Аутори могу да конкуришу са колор фотографијама у дигиталном облику и то са максимално 20 фотографија. 

• Прихватају се фотографије  настале за време манифестације Зимске чаролије од 20.12.2021. до 20.01. 2022. године. 

• Прихватиће се фотографије сачињене и са фотоапаратом и са мобилним телефоном • 

• Сви радови морају бити прописно обележени, тако што o сваком раду аутор треба приликом слања електронске поште (e – mail) да у прилогу означи фотографију и у тексту електронске поште наведе своје Име и Презиме и локацију фотографисања приликом пријављивања (нпр. Фотографија број 1 – Петар_Ивановић_Центар Темерина) Pок за слање је 15.фебруар 2022. године. Чекају вас вредне награде.

You may also like...