ÉRDEKESSÉGEK TEMERINRŐL

LEGHOSSZABB UTCA SZERBIÁBAN

Temerinnek, a nem hivatalos adatok szerint, leghosszabb útcája van Szerbiában, és ezzel kitünt az előző Jugoszláviában is. Az út épitése megkezdődött még Mária Terézia idejébben, és a Temerin lakosai az elkövetkezendő évtizedekben is befektetek ebbe az utba. Amikor az épitkezés kezdődött, volt egy szokás, hogy nem köalapot hanem pedig feszöletett Jézussal helyeztek el. Ez ma is látható, a Temerin kijáraténál Óbecse felé. A XIX. évszázad elején ez az út réssze lett a várostervezésnek és be kellett népesíteni. A Régi Đurđevó lakói elmondták, hogy az első házakat 1900-ban kezdték építeni, de a történelem úgy emlékszik, hogy a XX. század harmincas éveiben a szegény családoknak bérlet díjért lettek adva ezek a telkek.Így, a már lestrapált út mocsarakkal körülvéve, kezdett úgy kinézni, mint egy utca, amely néhány évtized múlva, lesz a leghosszabb és legnépesebb utca az akkori Jugoszláviában.

Jelenlegi Ujvidéki utca vagy korábbi Maršala Tita utca, 12.5 km hosszú. Amikor Újvidék felől jövünk, először Tiszaistvánfalvára (Járekra) érkezünk, ahol az utcának 142 házszámja van. Temerinbe érkezve a házszámok újra előröl kezdődnek a 2-tol a 694-ig …
Sokáig az Újvidéki utca volt az első állomása a postakocsiknak. Bécsből érkeztek, és Péterváradon keresztül Temesvárra és Brasóba tartottak.

LUKIJAN MUŠICKI–AZ EMBER AKI KITALÁLTA A “Ђ” (GY) BETŰT

Lukijan Mušicki 1777. január 27.-én született Temerinben. Az általános iskolát Temerinben végezte el, a középiskolát Újvidéken és Szegeden, a jogot és a filozófiát pedig Budapesten tanulta. Tanulmányait befejezve Lukijan kezelő lett a Főváros irodában Karlócán. Hitoktatói tanár és szerzetes volt, ezért archimandrit lett a Šišatovaci kolostorban.
Mint nagyon tanult ember és jó író, Mušicki írt négy könyvet  lírai versekkel, hazafias, erkölcsi és didaktikus tartalommal.
Lucian Mušicki a Vuk-nak a nyelvi és helyesírási reform ideje alatt élt. Ő maga is foglalkozott  nyelvi kérdésekkel. Abban az időben, amelyben élt, Lukijant rendkívül művelt embernek tartották, így nem meglepő, hogy ép ő volt a felelős a „Ђ” ( “Đ”) betű bevezetésért az azbukába.

PIKASÓ KORTÁRSAI–BARANYI KÁROLY ÉS ZLATA MARKOV BARANYI

A művész és szobrász házaspár, Károly Baranyi és Zlata Markov Baranyi hagyatékként felbecsülhetetlen értékeket hagytak hátra Temerinnek, remélve hogy az iteni embereknek van hallásuk az ő világukra, egy kifejezést, és tükrözést az időben. Károly Baranyi és Zlata Markov Baranyi a Picasso idejében tevékenykedtek, és Károly az Ivan Tabaković-al vitte el a Grand Pri-t 1937-ben a Párizsi Világkiállításon. Károlj dijnyertes műve “Icarus” díszítette a Zemuni repülőgép gyár épületét.
Az alkotásaik sok teret díszítenek, többek között, a palicsi parkot is, ahol Zlatanak egy szobora az “Őszi nap” van. Temerinben MTK “Lukijan Mušicki” előt egy szobor áll “A lány, aki fésűlködik”. Lehetséges, megtekinteni a múzeumot is a város központjában, ahol a két művész alkotási vannak kiállítva.

 SZIRAMI KÁROLY–KÉT VÁROS IRÓJA 

Szirmai Károly 1890-ben született Temerinben és 1923-tol Verbászon élt és itt lett 1972.-ben eltemetve. A gimnáziumot Újvidéken, az egyetemet Pesten a doktori tanulmányait pedig Budapesten fejezte be. Megjelentetett több mint tíz könyvet novellát és egy románt is. Az 1933-1941-es időszakban szerkesztette és kiadta a “Kalandja” folyóiratot. Az író legismertebb regényei a “Viharban”, “Veszteglő vonatok” és a “Hidak az éjszakában”. Emlékezet képpen erre az irodalmi alkotóra, aki Temerinben és Verbászon élt és dolgozott, a két város 1975-ben létre hozott, egy megemlékezést és Irodalmi Díjat ami az ő nevét viseli. A megemlékezést felváltva Temerinben és Verbászon kétévente szervezik meg, míg az irodalmi díjat minden évben kiosztják a regényekért és novellákért, melyeket magyar és szerb nyelven nyomtatnak.